520 متر الهیه خزر کلنگی

تماس بگیرید

772

شناسه ملک

520 m2

اندازه

شرح

520 متر الهیه خزر کلنگی

 

الهیه خیابان خزر مساحت زمین 520 متر خرید و فروش کلنگی در الهیه جنوبی با 680 متر بنا 2 کله طول بر ها 12 و 6 متری بدون اصلاحی

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
املاک شمرون هوم

تماس
.

آدرس

  • شناسه ملک 772
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 520 m2

املاک اکازیون