فرمانیه عسگریان 700 کلنگی

تماس بگیرید

779

شناسه ملک

700 m2

اندازه

شرح

فرمانیه عسگریان 700 کلنگی

 

فرمانیه عسگریان 700 کلنگی

بر ۱۲

شمالی

گذرملک:۱۲ متر

۱طبقه بنا قابل سکونت و ساخت و ساز

تک مالک

سند شخصی بدون ریشه

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
املاک شمرون هوم

تماس
.

آدرس

  • شناسه ملک 779
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 700 m2

املاک اکازیون