زعفرانيه آصف کلنگی متر 465

تماس بگیرید

2257

شناسه ملک

465 m2

اندازه

شرح

زعفرانيه آصف کلنگی متر 465

زعفرانيه آصف کلنگی متر 465

بر 16  فرعی عالی مناسب سکونت و ساخت

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
املاک شمرون هوم

تماس
 

آدرس

  • شناسه ملک 2257
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 465 m2

املاک اکازیون