الهیه اکبری 500 متر کلنگی

تماس بگیرید

2239

شناسه ملک

500 m2

اندازه

شرح

الهیه اکبری 500 متر کلنگی

 

الهیه اکبری 500 متر کلنگی

زمین ۵۸۰ متر بر ۱۵

با ۵۰۰ متر بنا در ۳ طبقه

با پهنه مسکونی

 

۶۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۵۰۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۳۲۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۲۳۰۰متر جواز برج باغ(فرشته)
۱۸۵۰متر جواز برج باغ(پاسداران)
۱۸۰۰متر دوکله بدون جواز(فرشته)

۱۴۵۰متر دوکله بدون جواز (محمودیه)
۱۴۵۰متر دوکله جواز برج باغ(زعفرانیه)
۱۳۲۰متر بر۳۰ جواز برج باغ (زعفرانیه)
۱۳۲۵متر جواز برج باغ (محمودیه)

 

برای قیمت و بازدید تماس بفرمایید
املاک شمرون هوم

تماس
 

آدرس

  • شناسه ملک 2239
  • قیمت تماس بگیرید
  • نوع ملک
  • اندازه 500 m2

املاک اکازیون